Ślubne formalności. Ślub kościelny

Tak jak wszędzie, tak i w przygotowaniach do ślubu kościelnego są nam niezbędne pewne „papierki”. Poniżej przedstawiam długą listę zaświadczeń i świadectw, które trzeba dostarczyć do księdza. Oczywiście zdarza się, że księdza mają różne widzi mi się, więc lepiej zawsze dopytać czy jeszcze czegoś oprócz tego nie musicie mieć.

1.świadectwo chrztu [nie starsze niż 3 miesiące]
2.świadectwo bierzmowania [jeżeli nie jest uwzględnione w świadectwie chrztu]
3.zaświadczenie z kursu przedmałżeńskiego
4.zaświadczenie o odbyciu poradnictwa rodzinnego
5.świadectwa nauki religii
6.świadectwo wygłoszonych zapowiedzi [jeżeli były wygłaszane w innej parafii]
7.zaświadczenie o spowiedzi
8.zaświadczenie z USC o braku przeciwwskazań na zawarcie małżeństwa
9.licencja na zawarcie małżeństwa w innej parafii
10.odpis aktu urodzenia z USC  właściwego dla miejsca urodzenia

Oraz dokumenty, które są potrzebne w przypadku:

11.wdowa/wdowiec – świadectwo zgonu współmałżonka
12.osoby niepełnosprawne – dokument decyzji sądu wojewódzkiego zezwalający na zawarcie małżeństwa i zezwolenie biskupa

Jak sami widzicie jest trochę tych „ślubnych formalności” :)

 

 

Źródło zdjęcia: printerest