Ślubne formalności. Ślub cywilny.

Było już o formalnościach do ślubu kościelnego, a teraz zajmiemy się „papierkami” do ślubu cywilnego. Poniżej przedstawiam znacznie krótszą listę zaświadczeń, które trzeba dostarczyć do urzędu.

1.wdowa/wdowiec – odpis aktu zgonu współmałżonka
2.odpisy skrócone aktu urodzenia  [nie składają tych odpisów osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo w USC miejsca swojego urodzenia]
3.niepełnoletni –prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie małżeństwa
4.rozwiedzeni- opis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub nieważeniu małżeństwa [nie składają tych odpisów osoby, których poprzednie miejsce zawarcia małżeństwa było w tym samym USC]
5.obywatele obcego państwa przedkładają paszport oraz zaświadczenie stwierdzające możność zawarcia małżeństwa według prawa państwa, którego są obywatelami.


Jak sami widzicie jest ich znacznie mniej niż przy ślubie kościelnym. :)

 

 

Żródło zdjęcia:
https://www.shoeyl.com/products/pointed-toe-women-pumps-spike-high-heels-sequined-wedding-shoes-woman?utm_campaign=Pinterest%20Buy%20Button&utm_medium=Social&utm_source=Pinterest&utm_content=pinterest-buy-button-0494211ca-b693-4029-9f14-5980c361bc21&variant=19365295045